Michas
Michaś-238999289498436
Tele-Torty-Michaś-1595092770722502/

Wymagania:

– wykształcenie podstawowe – gimnazjalne ukończone egzaminem.

– wiek nie przekraczajacy 18 roku życia na dzień podpisania umowy

– rzetelność, umiejętność pracy w zespole

– pracowitość, kultura osobista

– Aktualna książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Uczniowie podlegają wszelkim prawom i obowiązkom pracownika młodocianego w rozumieniu kodeksu pracy.

– za swoją pracę otrzymują wynagrodzenie

– maja opłacaną skłądkę ZUS, emerytalna i zdrowotną.

– przysługuje im zasiłek chorobowy

– posiadaja prawo do urlopu wypoczynkowego

– okers zatrudnienia i nauki liczy sie do stażu pracy

Osoby zainteresowane rekrutacją prosimy o kontakt osobisty w siedzibie firmy ul. Pułaskiego 123, Częstochowa lub pod nr. telefonu 608026265 w celu umówienia się na spotkanie z kandydatem.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).