Michas
Michaś-238999289498436
Tele-Torty-Michaś-1595092770722502/

Zakup środków trwałych w ilości 1 szt. Linii do automatycznego wałkowania ciasta.Termin składania ofert do dnia 28.06.2013r.