Michas
Michaś-238999289498436
Tele-Torty-Michaś-1595092770722502/

Zakup środków trwałych w ilości 3 szt. Urządzeń ważąco-etykietujących. Termin składania ofert do dnia 31.01.2012r.