Michas
Michaś-238999289498436
Tele-Torty-Michaś-1595092770722502/

Zakup środków trwałych w ilości 4szt. Komór garowniczych do fermentacji i rozrostu ciast.termin składania ofert 29.12.2011r.