Michas
Michaś-238999289498436
Tele-Torty-Michaś-1595092770722502/

Zakup środków trwałych w ilości 1 szt. Automatycznej linii do bułek piekarniczych z funkcją stemplowania na taśmie. Termin składania ofert 29.12.2011r.