Michas
Michaś-238999289498436
Tele-Torty-Michaś-1595092770722502/

Miło nam poinformować, że Zakład Cukierniczy Michaś Sp. jawna znalazł się w gronie firm wymienionych w Ogólnopolskim Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2013. Dobre praktyki”, tworzonym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. ZC Michaś znalazł się w gronie kilkudziesięciu niezwykle prężnie i aktywnie działający spółek, opublikowany raport jest przeglądem najważniejszych wydarzeń w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w roku 2013, prezentuje najciekawsze i innowacyjne działania firm, omawia bieżące kierunki rozwoju tej dziedziny i wyznacza w niej nowe trendy. W raporcie znalazły się 403 dobre praktyki 135 firm z zakresu CSR w podziale na 7 obszarów, zgodnie z międzynarodową normą ISO 26000. „ZC Michaś” zaangażował się w obszarze działań społecznych i rozwoju społeczności lokalnej w kategorii profilaktyka zdrowotna poprzez realizację we współpracy z Klubem Sportowym Skra Częstochowa projektu Akademia Przedszkolaka, który powstał w trosce o prawidłowy rozwój najmłodszych. Dedykowany jest on dzieciom w wieku 3-6 lat. Do jego głównych założeń należy popularyzacja aktywnego spędzania czasu, integracja dzieci w różnym wieku i różnych grup społecznych oraz wychowanie przyszłych pokoleń sportowców. Forum Odpowiedzialnego Biznesu – Misją Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu jako standardu obowiązującego w Polsce w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw, zadowolenia społecznego i poprawy stanu środowiska.