Michas
Michaś-238999289498436
Tele-Torty-Michaś-1595092770722502/

Samodzielny specjalista ds. kadr
Magdalena Kacprzyk

mkacprzyk@michas.com.pl