Michas
Michaś-238999289498436
Tele-Torty-Michaś-1595092770722502/

Katarzyna Chojnacka Szymczyk
kszymczyk@michas.com.pl

Michał Szymczyk
mszymczyk@michas.com.pl