Michas
Michaś-238999289498436
Tele-Torty-Michaś-1595092770722502/Aby zapewnić najwyższą jakość produkowanych wyrobów transport odbywa się w warunkach chłodniczych . Posiadamy wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania Jakością zgodny z normami ISO 9001:2008 oraz ISO 22000:2005