Michas
Michaś-238999289498436
Tele-Torty-Michaś-1595092770722502/

Aby zapewnić najwyższą jakość produkowanych wyrobów transport odbywa się w warunkach chłodniczych . Posiadamy wdrożony i certyfikowany system IFS FOOD numer rejestracyjny 01 181 2041514