Michas
Michaś-238999289498436
Tele-Torty-Michaś-1595092770722502/

Zakup środków Trwałych, zapytanie ofertowe Dotyczące projektu pn.

„Tradycja, nowoczesność i innowacje w piekarnictwie i cukiernictwie” realizowanego w ramach działania 3.2. „Innowacje w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

pobierz załącznik nr. 1
pobierz załącznik nr. 2
pobierz załącznik nr. 3