Michas
Michaś-238999289498436
Tele-Torty-Michaś-1595092770722502/

ZAKŁAD CUKIERNICZY „MICHAŚ” A.SZYMCZYK, K. CHOJNACKA-SZYMCZYK SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Tradycja, nowoczesność i innowacje w piekarnictwie i cukiernictwie

CELE PROJEKTU:

Celem projektu jest wdrożenie innowacji produktowej, procesowej oraz nietechnologicznej. Unowocześnienie infrastruktury technologicznej ZC MICHAŚ ma na celu dywersyfikację i zróżnicowanie produkcji o wyroby piekarnicze. Zakupione, w ramach inwestycji, aktywa o wysokich parametrach technologicznych pozwolą bowiem na wprowadzenie do oferty nowych, innowacyjnych produktów piekarniczych oraz ulepszenie dotychczasowych wyrobów cukierniczych. Planowane zakupy umożliwią dostosowanie oferty do potrzeb zgłaszanych przez nabywców, w tym z segmentu dużych sieci handlowych.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

4 782 018,60

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:

1 359 225,00

PLANOWANE EFEKTY:

Rozbudowa i dywersyfikacja oferty handlowej MICHAŚ da możliwość realizacji celów RPO WSL na komplementarnych płaszczyznach. Na płaszczyźnie gospodarczej w spółce możliwy będzie wzrost skali działalności, zwiększenie zatrudnienia oraz rozwój technologiczny. Na płaszczyźnie społecznej nastąpi poprawa jakości życia mieszkańców, przez dostęp do wysokiej jakości wyrobów piekarniczych oraz cukierniczych, co doskonale wpisuje się w strategię CSR firmy, która aktywnie działa społecznie i charytatywnie, kładąc nacisk na promocję swych wyrobów, jako produktów regionalnych. Na płaszczyźnie środowiskowej, inwestycja spowoduje zmniejszenie obciążeń i polepszenie jakości środowiska przyrodniczego. W wymiarze infratechnicznym inwestycja spowoduje rozbudowę zasobów sprzętowych przedsiębiorstwa. MICHAŚ po zrealizowaniu projektu zwiększy konkurencyjność oraz zdolność do powiększenia przychodów poprzez stabilną współpracę, w tym wypadku oznaczającą zapewnienie stałego zbytu produktów. Realizacja projektu przyczyni się do komercjalizacji wyników badań B+R, rozwoju innowacyjnego w firmie i wykreuje nowe miejsca pracy, co jest istotne dla rozwoju Województwa Śląskiego.

„Tradycja, nowoczesność i innowacje w piekarnictwie i cukiernictwie” realizowanego w ramach działania 3.2. „Innowacje w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Cel projektu POIR.03.04.00-24-0024/20 : Dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4 .Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Planowane efekty : Utrzymanie działalności przedsiębiorstwa.

Wartość projektu : 332 398,74 PLN

Wkład Funduszy Europejskich : 100%

O nas

Zakład Cukierniczy „Michaś” sp. j. Jest średniej wielkości firmą rodzinną, istnieje od 1995 r. Produkcja obejmuje wyroby drożdżowe takie jak: pączki, bułki słodkie i drożdżówki oraz ciasta, galanterię cukierniczą i pieczywo.  Zasięg sprzedaży obejmuje województwa: śląskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie i dolnośląskie, górnośląskie.